عکس ابتدا وارد صفحه قالب مورد نظر در سایت تم 98 شده ، بر روی دکمه سیستم وبلاگ خود کلیک کرده و از پنجره باز شده ، کد قالب را کپی کنید. سپس به صفحه مدیریت وبلاگ خود مراجعه و در بخش ویرایش قالب باید کد قالب دریافتی ، جایگزین کد موجود در آن بخش شود.بدین منظور کد کپی شده را در قسمت ویرایش قالب قرار دهید. توجه : ابتدا تمام کد قبلی موجود در بخش ویرایش قالب باید پاک شود و بعد کد جدید جایگزین شود! قالب های تم 98 هر کدام با وضوح تصویر یا مرورگرهای مختلف سازگاری دارند و سایت فقط موارد مشخص شده در توضیحات هر قالب را پشتیبانی می کند. http://naztar.mihanblog.com 2019-09-17T09:32:22+01:00 text/html 2016-03-19T13:03:10+01:00 naztar.mihanblog.com محمد نوروز 1395 مبارک http://naztar.mihanblog.com/post/472 <div align="center"><img src="http://www.aaoiran.com/wp-content/uploads/2013/03/499930_2pqQ9tXI.jpg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><br>نوروز 1395 مبارک<br>نوروز 1395 مبارک<br>نوروز 1395 مبارک<br>نوروز 1395 مبارک<br>نوروز 1395 مبارک<br>نوروز 1395 مبارک<br>نوروز 1395 مبارک<br>نوروز 1395 مبارک<br>نوروز 1395 مبارک<br>نوروز 1395 مبارک<br></div> text/html 2016-03-19T13:02:34+01:00 naztar.mihanblog.com محمد نوروز 1395 مبارک http://naztar.mihanblog.com/post/471 <div align="center"><img src="http://www.aaoiran.com/wp-content/uploads/2013/03/499930_2pqQ9tXI.jpg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"></div> text/html 2013-10-26T15:53:48+01:00 naztar.mihanblog.com محمد نمادهای شیطان پرستی http://naztar.mihanblog.com/post/468 شیطان پرستی جدید به خدایی اعتقاد ندارد و شیطان را تنها نوعی کهن نماد ( archetype ) می داند و انسانها را تنها در برابر خود مسئول میداند و این نوع شیطان پرستی اعتقاد دارد که انسان به تنهایی می تواند راه درست و غلط را تشخیص دهد به همین دلیل هم این اعتقاد بیشتر به عنوان یک اعتقاد فلسفی شناخته می شود........... text/html 2013-10-26T15:50:16+01:00 naztar.mihanblog.com محمد عکس بازیگران http://naztar.mihanblog.com/post/467 عکس بازیگران<br><br>عکس بازیگران<br><br>عکس بازیگران<br> text/html 2012-05-28T19:25:13+01:00 naztar.mihanblog.com محمد تست http://naztar.mihanblog.com/post/464 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2012-01-30T10:06:53+01:00 naztar.mihanblog.com محمد فیلم http://naztar.mihanblog.com/post/463 [http://www.aparat.com/v/da8ce53cf0240070ce6c69c48cd588ee793] text/html 2011-10-19T07:19:47+01:00 naztar.mihanblog.com محمد عکاسی با اشعه ایکس http://naztar.mihanblog.com/post/462 <div style="text-align: center;"><span lang="en-us"><img src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_131893440070009_nickveasey-xrayphoto16.jpg" alt="pix2pix.org - عکاسی با اشعه ایکس" border="0" width="150" height="150">&nbsp;<img src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_131893440022425_nickveasey-xrayphoto33.jpg" alt="pix2pix.org - عکاسی با اشعه ایکس" border="0" width="150" height="150">&nbsp;<img src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_131893440034278_nickveasey-xrayphoto41.jpg" alt="pix2pix.org - عکاسی با اشعه ایکس" border="0" width="150" height="150"></span> </div> text/html 2009-05-07T15:53:29+01:00 naztar.mihanblog.com محمد دختر بچه های ناز (3) http://naztar.mihanblog.com/post/457 <P align=center><IMG height=150 alt="pix2pix.org - دختر بچه های ناز (3)" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_124133225664895_13.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="pix2pix.org - دختر بچه های ناز (3)" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_124133225641155_15.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="pix2pix.org - دختر بچه های ناز (3)" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_124133225763160_6.jpg" width=150 border=0></P> text/html 2009-05-07T15:50:52+01:00 naztar.mihanblog.com محمد کاغذ دیواری عاشقانه (10) http://naztar.mihanblog.com/post/456 <P align=center><IMG height=150 alt="pix2pix.org - کاغذ دیواری عاشقانه (10)" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_124133260139743_6.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="pix2pix.org - کاغذ دیواری عاشقانه (10)" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_124133260273688_23.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="pix2pix.org - کاغذ دیواری عاشقانه (10)" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_124133260223755_9.jpg" width=150 border=0>&nbsp;&nbsp; </P> text/html 2009-04-19T06:58:56+01:00 naztar.mihanblog.com محمد عکس های فانتزی (4) http://naztar.mihanblog.com/post/455 <P align=center><IMG height=150 alt="برای دیدن عکس ها به ادامه مطلب مراجعه کنید" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_1217016122131423_691r2r8f.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="برای دیدن عکس ها به ادامه مطلب مراجعه کنید" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_121701612287449_r2tqcvdz.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="برای دیدن عکس ها به ادامه مطلب مراجعه کنید" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_1217016123114632_lpx0b36a.jpg" width=150 border=0></P> text/html 2009-04-19T06:58:13+01:00 naztar.mihanblog.com محمد عکس های فانتزی (3) http://naztar.mihanblog.com/post/454 <P align=center><IMG height=150 alt="برای دیدن عکس ها به ادامه مطلب مراجعه کنید" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_12147272068710_part-005.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="برای دیدن عکس ها به ادامه مطلب مراجعه کنید" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_121472720611731_part-007.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="برای دیدن عکس ها به ادامه مطلب مراجعه کنید" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_12147272069690_part-013.jpg" width=150 border=0></P> text/html 2009-04-19T06:57:33+01:00 naztar.mihanblog.com محمد عکس های فانتزی (2) http://naztar.mihanblog.com/post/453 <P align=center><IMG height=150 alt="برای دیدن عکس ها به ادامه مطلب مراجعه کنید" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_121053997561089_p11nj2k6.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="برای دیدن عکس ها به ادامه مطلب مراجعه کنید" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_121053997578742_fbfp97gj.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="برای دیدن عکس ها به ادامه مطلب مراجعه کنید" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_121053997585398_d1e91bn6.jpg" width=150 border=0></P> text/html 2009-04-19T06:56:42+01:00 naztar.mihanblog.com محمد عکس های فانتزی (1) http://naztar.mihanblog.com/post/452 <DIV lang=en-us align=center <span> <DIV lang=en-us align=center <span><IMG height=150 alt="برای دیدن عکس ها به ادامه مطلب مراجعه کنید" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_1210024166180765_7z6u4c1n.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="برای دیدن عکس ها به ادامه مطلب مراجعه کنید" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_121002416685524_1dd4xxh0.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="برای دیدن عکس ها به ادامه مطلب مراجعه کنید" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_1210024166133599_j86v6rvc.jpg" width=150 border=0>&nbsp;&nbsp; </SPAN>&nbsp;</DIV></DIV> text/html 2009-04-15T05:18:39+01:00 naztar.mihanblog.com محمد Wallpaper Windows Se7en http://naztar.mihanblog.com/post/451 <IMG height=150 alt="برای دیدن عکس ها به ادامه مطلب مراجعه کنید" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_12318845019957_1.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="برای دیدن عکس ها به ادامه مطلب مراجعه کنید" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123188450112110_3.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="برای دیدن عکس ها به ادامه مطلب مراجعه کنید" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123188450110264_5.jpg" width=150 border=0> text/html 2009-04-15T05:17:49+01:00 naztar.mihanblog.com محمد والپیپرهای زیبای فتوشاپی http://naztar.mihanblog.com/post/450 <P align=center><IMG height=150 alt="برای دیدن عکس ها به ادامه مطلب مراجعه کنید" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_12323110255424_21.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="برای دیدن عکس ها به ادامه مطلب مراجعه کنید" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123231102517392_29.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="برای دیدن عکس ها به ادامه مطلب مراجعه کنید" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123231102523193_8.jpg" width=150 border=0></P> text/html 2009-04-15T05:16:57+01:00 naztar.mihanblog.com محمد والپیپر ولنتاین - Valentine Wallpaper http://naztar.mihanblog.com/post/449 <IMG height=150 alt="برای دیدن عکس ها به ادامه مطلب مراجعه کنید" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123443759517311_6.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="برای دیدن عکس ها به ادامه مطلب مراجعه کنید" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123443759519624_28.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="برای دیدن عکس ها به ادامه مطلب مراجعه کنید" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123443759512292_31.jpg" width=150 border=0> text/html 2009-04-14T08:14:13+01:00 naztar.mihanblog.com محمد والپیپر فصل بهار - Background Wallpaper http://naztar.mihanblog.com/post/448 <P align=center><IMG height=150 alt="برای دیدن عکس ها به ادامه مطلب مراجعه کنید" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123722572738416_0.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="برای دیدن عکس ها به ادامه مطلب مراجعه کنید" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123722572716764_34.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="برای دیدن عکس ها به ادامه مطلب مراجعه کنید" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123722572736879_25.jpg" width=150 border=0></P> text/html 2009-04-14T07:48:09+01:00 naztar.mihanblog.com محمد عکسهای سحر جعفری http://naztar.mihanblog.com/post/447 <P align=center><IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای سحر جعفری" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123887115323346_sahar-jafari-jozani.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای سحر جعفری" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123887115334972_s.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای سحر جعفری" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123887115328170_Sahar.jpg" width=150 border=0></P> text/html 2009-04-14T07:46:30+01:00 naztar.mihanblog.com محمد عکسهای یوسف تیموری http://naztar.mihanblog.com/post/446 <P align=center><IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای یوسف تیموری" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123887128116305_2.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای یوسف تیموری" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123887128121817_2ypjj4g.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای یوسف تیموری" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123887128116155_11.jpg" width=150 border=0></P> text/html 2009-04-14T07:45:34+01:00 naztar.mihanblog.com محمد عکسهای سحر ولدبیگی http://naztar.mihanblog.com/post/445 <P align=center><IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای سحر ولدبیگی" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123887142421368_4.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای سحر ولدبیگی" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123887142466545_7.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای سحر ولدبیگی" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123887142439937_sahar_valad_beigi.jpg" width=150 border=0></P> text/html 2009-04-14T07:44:23+01:00 naztar.mihanblog.com محمد عکسهای نسرین مقانلو http://naztar.mihanblog.com/post/444 <P align=center><IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای نسرین مقانلو" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123887159688030_w15vm0.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای نسرین مقانلو" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123887159649483_1.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای نسرین مقانلو" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123887159627856_t1-mah-vash-1.jpg" width=150 border=0></P> text/html 2009-04-14T07:40:45+01:00 naztar.mihanblog.com محمد عکسهای خاطره حاتمی http://naztar.mihanblog.com/post/443 <P align=center><IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای خاطره حاتمی" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123887173945982_5.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای خاطره حاتمی" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123887173937726_6.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای خاطره حاتمی" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123887173956587_1.jpg" width=150 border=0></P> text/html 2009-04-14T07:32:03+01:00 naztar.mihanblog.com محمد عکسهای بیتا سحرخیز http://naztar.mihanblog.com/post/442 <P align=center><IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای بیتا سحرخیز" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_12388718925997_8.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای بیتا سحرخیز" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123887189263854_2e0f.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای بیتا سحرخیز" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123887189249660_302bequ.jpg" width=150 border=0></P> text/html 2009-04-14T07:31:16+01:00 naztar.mihanblog.com محمد عکسهای رزیتا غفاری http://naztar.mihanblog.com/post/441 <P align=center><IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای رزیتا غفاری" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123887261860371_11.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای رزیتا غفاری" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123887261861582_4.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای رزیتا غفاری" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123887261952153_1.jpg" width=150 border=0></P> text/html 2009-04-14T07:30:23+01:00 naztar.mihanblog.com محمد عکسهای مهراوه شریفی نیا http://naztar.mihanblog.com/post/440 <P align=center><IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای مهراوه شریفی نیا" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123887279639709_fvbec3.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای مهراوه شریفی نیا" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123887279665159_mahrave_sharifi_nia_00015.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای مهراوه شریفی نیا" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_1238872796145231_mahrave_sharifi_nia_00031.jpg" width=150 border=0></P> text/html 2009-04-14T07:28:39+01:00 naztar.mihanblog.com محمد عکسهای لیندا کیانی http://naztar.mihanblog.com/post/439 <P align=center><IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای لیندا کیانی" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123887372866170_2mzis2a.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای لیندا کیانی" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123887372933219_50936394.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای لیندا کیانی" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123887372925142_583.jpg" width=150 border=0></P> text/html 2009-04-14T07:27:40+01:00 naztar.mihanblog.com محمد عکسهای نفیسه روشن http://naztar.mihanblog.com/post/438 <P align=center><IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای نفیسه روشن" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123887390860503_12121.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای نفیسه روشن" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123887390923669_untitled.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای نفیسه روشن" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123887390965809_1209594870.jpg" width=150 border=0></P> text/html 2009-04-14T07:27:04+01:00 naztar.mihanblog.com محمد عکسهای شراره رخام http://naztar.mihanblog.com/post/437 <P align=center><IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای شراره رخام" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123939054240427_4g7zk80.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای شراره رخام" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123939054252052_rokham-1.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای شراره رخام" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123939054238020_43r74ao.jpg" width=150 border=0></P> text/html 2009-04-14T07:26:20+01:00 naztar.mihanblog.com محمد عکسهای آتنه فقیه نصیری http://naztar.mihanblog.com/post/436 <P align=center><IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای آتنه فقیه نصیری" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123939082925170_a5.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای آتنه فقیه نصیری" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123939082993828_82ux00x.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای آتنه فقیه نصیری" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123939082928327_Atene_faghinasir.jpg" width=150 border=0></P> text/html 2009-04-14T07:24:49+01:00 naztar.mihanblog.com محمد عکسهای مهسا کرامتی http://naztar.mihanblog.com/post/435 <P align=center><IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای مهسا کرامتی" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123939096528911_9303.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای مهسا کرامتی" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123939096531400_mahsa%20keramati.jpg" width=150 border=0>&nbsp;<IMG height=150 alt="pix2pix.org - عکسهای مهسا کرامتی" src="http://www.pix2pix.org/timages/post_thumb/Pix2Pix_123939096533263_2.jpg" width=150 border=0>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>&nbsp;</P>